Ao Làng Ballas

Двойное исключение ФИФА Lê Huỳnh Phước Ninh Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

18 / 18
10 Игрок 2451 Вид
Победители

Победители

Круг 1/8
1
EMPTY
-
EMPTY
-
2
ToniGiang
3
Đông
0
3
EMPTY
-
EMPTY
-
4
EMPTY
-
EMPTY
-
5
EMPTY
-
EMPTY
-
6
Tám
0
Noname
3
7
EMPTY
-
EMPTY
-
8
EMPTY
-
EMPTY
-
Четвертьфинал
1
Ku Lì
1 (4)
ToniGiang
1 (5)
2
Hisu
0
Ninh
2
3
2Bi
4
Noname
2
4
Chiến
1
Leo
2
Полуфинал
1
ToniGiang
1
Ninh
3
2
2Bi
0 (3)
Leo
0 (4)
Финал
Ninh
2 (4)
Leo
2 (5)
Чемпион
Leo
1
Đông
2

Лузер

Круг 1
1
EMPTY
-
EMPTY
-
2
Đông
1
Tám
0
3
EMPTY
-
EMPTY
-
4
Ku Lì
2
Hisu
0
Круг 2
1
Noname
0
Đông
3
2
Chiến
2
Ku Lì
1
Круг 3
1
Đông
1
ToniGiang
0
2
Chiến
2
2Bi
0
Круг 4
Đông
3 (4)
Chiến
3 (3)
Круг 5
Đông
4
Ninh
2
Круг 1/8
2
Нет расписания
ToniGiang
3 - 0
Đông
6
Нет расписания
Tám
0 - 3
Noname
Четвертьфинал
1
Нет расписания
Ku Lì
1 - 1 4 - 5
ToniGiang
2
Нет расписания
Hisu
0 - 2
Ninh
3
Нет расписания
2Bi
4 - 2
Noname
4
Нет расписания
Chiến
1 - 2
Leo
Полуфинал
1
Нет расписания
ToniGiang
1 - 3
Ninh
2
Нет расписания
2Bi
0 - 0 3 - 4
Leo
Финал
1
Нет расписания
Ninh
2 - 2 4 - 5
Leo
Чемпион
1
Нет расписания
Leo
1 - 2
Đông
Круг
Круг 1
2
Нет расписания
Đông
1 - 0
Tám
4
Нет расписания
Ku Lì
2 - 0
Hisu
Круг 2
1
Нет расписания
Noname
0 - 3
Đông
2
Нет расписания
Chiến
2 - 1
Ku Lì
Круг 3
1
Нет расписания
Đông
1 - 0
ToniGiang
2
Нет расписания
Chiến
2 - 0
2Bi
Круг 4
1
Нет расписания
Đông
3 - 3 4 - 3
Chiến
Круг 5
1
Нет расписания
Đông
4 - 2
Ninh