pess 5565 cup a

Групповой этап 5 по сторонам Phùng Nguyễn Như Phong 65 Tô Hiệu, Khu tập thể Nghĩa Tân, Nghia Tan, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

24 / 39
24 Команда 1099 Вид

trung kiên

Ответственный

Phùng Nguyễn Như Phong

Связь с командой

Не связано

Сыграно матчей

2 матч

побед - ничьих - поражений

1 - 1 - 0
1 Круг 1/8
trung kiên
Нет расписания
lê quang chiến
2 Круг 2
Нет расписания
trung kiên
11 - 1
Phú
3 Круг 3
Нет расписания
trung kiên
1 - 1
Thắng T