pess 5565 cup a

Групповой этап 5 по сторонам Phùng Nguyễn Như Phong 65 Tô Hiệu, Khu tập thể Nghĩa Tân, Nghia Tan, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

24 / 39
24 Команда 1099 Вид

Anh Đức 127

Ответственный

Phùng Nguyễn Như Phong

Связь с командой

Не связано

Сыграно матчей

2 матч

побед - ничьих - поражений

1 - 0 - 1
1 Круг 1/8
Anh Đức 127
Нет расписания
anh bo
2 Круг 2
Нет расписания
Anh Đức 127
1 - 2
Công Hổ
3 Круг 3
Нет расписания
Anh Đức 127
3 - 1
tân bo